Konsultācijas.

Sniedzam biznesa konsultācijas:

  • Biznesa plāna, projekta izstrāde

  • Tirgus izpēte

  • Mārketinga stratēģija

  • Ražošanas organizēšana, optimizācija 

  • Klientu piesaiste

  • Pārrunu organizēšana ar ārvalstu klientiem, līgumu slēgšana

  • Esošā biznesa analīze, reorganizācija

  • Finansējuma piesaiste biznesa projekta īstenošanai

Mūsu kopmpānijas mērķis ir sniegt pilnu pakalpojumu klāstu no projekta idejas apstrādes līdz gatavam projektam, ieskaitot tā vadīšanu. 

Kā jau mēs visi zinam, tad jebkura biznesa pamats ir ideja, kas radusies pamatojoties uz dažādu ekonomisko faktoru pamata, pēc tās pirmatnējās analīzes mēs nosakām vai tā ir reāla, vai ne. Kad tas izdarīts, tad notiek idejas detalizētāka izpēte, kuras rezultāti tiek apkopoti biznesa plānā, projektā dažādu darbības stratēģiju veidā, tādu kā - mārketinga stratēģija, ražošanas, pakalpojumu sniegšanas stratēģijas, projekta īstenošanas stratēģijas u.c. atkarībā no izvēlētā biznesa virziena.

Mārketinga stratēģija dod mums iespēju saprast un zināt konkrēti kā mūsu ražotās preces vai sniegtie pakalpojumi tiks izplatīti tirgū, tā pamatojas uz tirgus izpēti. Jo vairāk Jūs zināsiet par tirgu kurā vēlaties darboties, jo lielākas iespējas nopelnīt plānoto. Jūsu preču pakalpojumu realizācija sastādi vismaz pusi no visa, kas Jums ir pats svarīgākais īstenojot projektu. Bieži vien Latvijas kompānijām ir grūti atrast savu tirgus nišu, stabilizēties un augt. Kaut gan patreiz ir 21.gadsimts, taču informāciju, kontaktus vēl joprojām ir iegūt ļoti sarežģīti, tas saistās ar lielām izmaksām, kuras nepieciešams nosegt. Ne vienmēr tas iespējams! 

Taču, ja Jūs šos izpētes darbus uzticat tādai kompānijai kā mūsu, tad Jūs iegūstat cilvēkus, kas iespējams ir pieredzējušāki un domā Jūsu vietā, kamēr Jūs varat domāt par ko svarīgāku, pie kam vēl uz to ietaupat!

Jautājiet tieši man:

* teksts, ko ierakstīsiet šajā lodziņā tiks nosūtīts tieši uz mūsu firmas darbinieka mobilo telefonu. Un viņš nekavējoties uzklausīs Jūs!!!