.

LR Ministru Kabinets

LR Saeima

LR 
Ekonomikas ministrija

LR 
Zemkopības ministrija

LR 
Labklājības
ministrija

LR 
Ārlietu
ministrija

LR 
Vides un reģ. attīst. min.

LR 
Finansu 
ministrija

Tautsaimniecības padome

LR 
Vēstniecības

Pārtikas nozares 
ekspertu padome

Latvijas Zivsaimnieku asociācija
Latvijas Piensaimnieku 
centrālā savienība 
Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija
Latvijas Mazo Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija
Latvijas Alus darītāju savienība
Cukurbiešu audzētāju un 
pārstrādātāju asociācija
Latvijas Maiznieku biedrība
Latvijas Zivrūpnieku asociācija

Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācija 

Pārtikas nozares 
ekspertu padomes Sekretariāts


Augļu - dārzeņu konservu 
ražotāju asociācija

Latvijas Maiznieku biedrība

Pārtikas ražošanas uzņēmumi

Pārtikas padome

Latvijas Pārtikas centrs

LVAEI Lauksaimniecības tirgus 
veicināšanas centrs

Marketinga padome

Sertifikācijas padome

Pārtikas sertifikācijas centrs "Latsert"

Latvijas Attīstības aģentūra

ES Pārtikas un dzērienu rūpniecības konfederācija (Brisele)

VSIA "Latvijas standarts"

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Eiropas 
Integrācijas birojs

Pārtikas standartizācijas tehniskā komiteja

Latvijas - Krievijas lietišķās sadarbības padome

Latvijas rūpniecības konfederācija

Eiropas 
kustība Latvijā

Vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome

Latvijas darba 
devēju konfederācija 

ZM Lauku attbalsta
dienests

Latvijas kvalitātes asociācija

Latvijas Biznesa konsultāciju programma (BASP)

Latvijas tirgotāju asociācija

Baltijas - Amerikas uzņēmējdarbības fonds

Latvijas iepakojuma asociācija

Starptautisko izstāžu 
rīkotājsabiedrība BT-1 

Latvijas augļkopju asociācija

Latvijas eksportkredīts 

Asociācija "Latvijas dārznieks"

Masu mediji