.

Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācija ir pārtikas rūpniecības nozares profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno pārtikas ražotāju asociācijas un savienības, pārtikas ražošanas uzņēmumus, kā arī citus uzņēmumus un organizācijas, kas saistītas ar pārtikas ražošanu.

Federācijas mērķis ir, apvienojot pārtikas ražotājus, veicināt Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību, sekmēt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidošanu, palīdzēt uzņēmumiem paaugstināt konkurētspēju un sagatavoties darbam Eiropas savienības ietvaros.

Federācija sadarbojas ar Latvijas Republikas ministrijām, Latvijas Attīstības Aģentūru, Latvijas pārtikas centru, Latvijas sertifikācijas centru, VSIA "Latvijas standarts", ES Pārtikas un dzērienu rūpniecības konfederāciju, Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameru un citām organizācijām.

Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācijas galvenie darbības virzieni un funkcijas:

 • Uzņēmumu interešu pārstāvēšana Latvijā un starptautiskā mērogā

 • Uzņēmumu interešu pārstāvēšana, piedaloties darba grupās likumprojektu un normatīvo aktu projektu izstrādāšanā

 • Pārtikas nozares attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības veicināšana. 

 • Eksporta veicināšana un biznesa kontaktu veidošana

 • Ekspozīciju organizēšana starptautiskās izstādēs Latvijā un ārzemēs, pārtikas konkursi. 

 • Semināru un apmācību organizēšana

 • Konsultācijas kvalitātes, standartizācijas, mārketinga un likumdošanas jautājumos. 

 • Informācija par aktualitātēm pārtikas rūpniecības nozarē

 • Pārtikas nozares ekspertu darba organizēšana. 

 • Sadarbība ar Eiropas Savienības Pārtikas un dzērienu rūpniecības konfederāciju

 • Darbības starptautiskās Eiropas Savienības atbalsta programmās

Par Federācijas biedru var kļūt jebkurš pārtikas rūpniecības nozares sektora uzņēmums.