Gatis Pīpkalējs - multimediju mākslinieks
m u l t i m e d i j u   m ā k s l i n i e k s

Atbalsta.
Iepazīšanās www.amors.lv
www.artcode.lv
www.bloger.lv
www.slageraptauja.lv
Mājas lapu uzturēšana www.webhosts.lv
www.vietnes.lv
www.1880.lv
www.1888.lv
www.ilapas.lv
Mājas lapas www.datorsxdizains.lv
Interneta veikals Datoram.lv