Gundars Strautmanis
 

 

Gundars Strautmanis dzimis 1941. gada 14. februārī Kuldīgā. 1964. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu un ieguvis radioinženiera kvalifikāciju. Strādājis Rīgas mikroaparātu zinātniski pētnieciskajā institūtā.

No 1965. gada lasa lekcijas RTU, profesors, tehnisko zinātņu doktors. Zinātniskais virziens - signālu ciparapstrāde un mikroprocesortehnika, mikroelektronika. LPSR Valsts prēmijas laureāts. Publicējis 95 zinātniskos un metodiskos darbus.

1990. gadā Maskavas Mikroelektronikas institūtā aizstāvēja doktora disertāciju “Uz signālu apstrādi ar ciparu metodēm orientēto SLIS shēmtehniskās un konstruktīvi tehnoloģiskās projektēšanas pamatu izstrādāšana”.

Sākoties atmodas gadiem Gundars Strautmanis iesaistījās Latvijas telekomunikāciju tīkla modernizācijas darbos. Ar Satiksmes ministra pavēli 1993. gadā tika izveidota komisija telekomunikāciju tīkla stāvokļa pētīšanai. Tās sastāvā tika iekļauti ievērojamākie Latvijas zinātnieki, tajā skaitā arī G.Strautmanis. Izveidojot SIA Lattelekom, G.Strautmanis bija Valdes loceklis, bet no 1995. gada – Lattelekom prezidents. Daudz enerģijas un radoša darba ieguldījis Latvijas telekomunikāciju tīkla modernizēšanā, klientu apkalpošanā un Lattelekom imidža popularizēšanā.

1999. gadā apbalvots ar Latvijas Telekomunikāciju kluba atzinības zīmi – kluba Piecu zvaigžņu ordeni.