mērķis specializācija pakalpojumi

Mūsu kompānija specializējas uz tādu pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar programmatūras sagatvošanu patērētājiem. Mūsu klienti ir firmas, kas pašas nodarbojas ar programmu izstrādi. Mēs citu firmu izstrādāto dator - programmatūru sagatavojam tirgus vajadzībām ar to saprotot - programmas analīzi un testēšanu, gala patērētāju apmācību, instruēšanu par programmas darbību. Kā arī sniedzam programmu reproducēšanas pakalpojumus ar to saprotot - programmu ieraksti disketēs, CD matricās, Flash diskos u.c. informācijas nesējos.

Lai Jums - mūsu potenciālie klienti būtu skaidrāks uz ko NORDENS Pluss specializējas mēs Jums piedāvājam iepazīties ar programmatūras izstrādi pa etapiem:

1. Stratēģijas etaps - mērķis šajā etapā ir noskaidrot, izzināt, apzināt un apkopot programmas pasūtītāja prasības pret izstrādājamo programmu. Kad tas viss ir noskaidrots tiek sastādi programmas specifikācija.

2. Izstrādes etaps - šajā etapā notiek reālā programmas izstrāde, kas noved pie jau testēšanai paredzētas programmas, kas atbilst sākotnēji izvirzītajai specifikācijai.

3. Testēšanas un analīzes etaps - šajā posmā iesaistās mūsu kompānija NORDENS PLUS. Mēs testējam programmas atbilstību sākotnēji nospraustajiem mērķiem un specifikācijai. Cenšamies izprast cik iespējams detalizēti visus programmas darbības aspektus, lai programmas gala lietotājiem vēlāk nerastos liekas problēmas un kompānijai, kas ražojusi programmu, lai nerastos lieki izdevumi.

4. Klienta apmācība un instrukcijas darbībai ar programmu. Šajā posmā mēs palīdzam klientam iepazīsties ar programmas darbību un, ja nepieciešams labojam to.

5. Programmatūras reproducēšana, pēc klienta nepieciešamības.

Nākotnē plānojam pastiprināti un detalizētāk iedziļināties dažādu interneta risinājumu izstrādē. Šajā darbības virzienā saredzam plašu potenciālu un iespējas aktīvi attīstīties. Taču tas iespējams tikai specializējoties, atrodot savu darbības vietu - pēc iespējas unikālāku. Internetā patreiz šķiet darbojas ļoti daudzas firmas no kurām lielākā daļa sniedz praktiski vienādus pakalpojumus par vienādām cenām, ir nepieciešami jauni virzieni inetā. Līdzīgi kā, kad radās pirmie internacionālie informācijas meklētāji. Tieši uz jaunu ideju ģenerēšanu arī Nordens Plus plāno koncentrēties, specializēties nākotnē!

Mērķis
Specializācija
Pakalpojumi
Būvmateriāli
Kontakti