Mēs esam privāts birojs. Dibināts 1991. gadā. Reģistrācijas Nr. 0002070171. Biroja

kolektīvs nodrošina arhitektu pakalpojumus visos jautājumos, kas saistīti ar būvju projektēšanu, projektu saskaņošanu un autoruzraudzību.

Nodrošina sekojošus pakalpojumus:

- Pirmsprojekta izpēte un programmas izstrāde.

- Būvprojekta izstrāde - dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, linterjēra iekārtojumam un apdatrei

- Izpilda atbildīgā projektētāja  funkcijas.

Arhitektu kolektīvs:

MODRIS ĢELZIS - biroja vadītājs

GUNDEGA ĀBELE

SANDRA LAGANOVSKA

MAREKS STEFAŅENKOVS

RIHARDS EIHMANIS - students