kompānija | pakalpojumi | kontakti | jaunumi

FAIL programmēšana

Programmas | Konsultācijas
.

Programmu izstrāde un mārketinga organizēšana ir mūsu kompānijas darbības pamatvirziens. Programmu izstrāde un mārketings ir ļoti cieši saistīti savā starpā, tieši tādēļ tās savā darbībā esam apvienojuši un mūsu klientiem piedāvājam gatavu produktu sagatavotu tirdzniecībai konkrētā tirgū, atbilstošu gala pircēju vēlmēm.

Programmas izstrādes process sākas ar tirgus izpēti ar potenciālo gala pircēju apzināšanu. Tiek noskaidrotas gala pircēju iespējas, aptuvenais vienas programmas cenu līmenis, tiek ģenerētas idejas par to, kādas programmas varētu šai tirgū izplatīt. Idejas tiek analizētas, testētas un gala rezultātā tiek iegūta koncepcija - nepieciešamās programmas specifikācija. 

Kad iegūta nepieciešamās programmas specifikācija sākas programmēšanas process, programmēšanas gaitā tiek meklēti atraktīvākie un optimālākie programmas darbības principi. Programma tiek maksimāli piemērota gala pircēju vēlmēm.

Kad programma ir gatava elektroniskā veidā, tā tiek testēta, tiek analizēti tās darbības rādītāji un atbilstība sākuma specifikācijai. Tad tiek izlaista programmas demo versija, kas tiek izplatīta noteiktam neatkarīgu speciālistu lokam un noteiktai kopai gala pircēju, kas to testē un dod savu slēdzienu par piemērotību un atbilstību sākotnēji noteiktajam mērķim.

Kad programma ir notestēta, tā tiek pavairota, ierakstīta CD matricās, tiek izstrādāts tās iepakojuma dizains un apraksti, nepieciešamās instrukcijas un tā tiek izplatīta.

Lielākoties strādājot pēc šādas sistēmas programmu tirdzniecība tiek uzticēta starpniecības kompānijām, kas pārstāv plašu klientu loku.

Pēc pārdošanas dodam visas instrukcijas kompānijām ārvalstīs, kas nodarbojas ar šo programmu apkalpošanu, ja tāda nepieciešama.

kompānija | pakalpojumi | kontakti | jaunumi