Juris Binde
 

 

Juris Binde dzimis 1955. gada 28. maijā Rīgā. 1973. gadā beidzis Rīgas 2. vidusskolu. 1978. gadā viņš pabeidza Rīgas Politehniskā institūta Radiotehnikas un sakaru fakultāti radioelektroniskās aparatūras konstruēšanas specialitātē, ieguva inženiera konstruktora - tehnologa kvalifikāciju.

Pēc RPI absolvēšanas uzsāka darbu VEF Tehniskās pētniecības nodaļas radiosektorā inženiera - konstruktora amatā. Tur viņš strādāja līdz 1984. gadam, iegūstot III, II un I kategorijas inženiera - konstruktora kvalifikāciju. J. Binde bija stereofoniskās magnetolas VEF-280 Vefonta galvenais konstruktors, sadzīves REA galvenā konstruktora vietnieks.

No 1984. līdz 1987. gadam J. Binde strādāja Zinātniskās pētniecības institūta VEF (ZPI VEF) Zinātniski tehniskās informācijas nodaļā par sistēmu analīzes grupas vadītāju. 1987. gadā konkursa rezultātā viņš tika nozīmēts par ZPI VEF galveno tehnologu.

1989./1990. gadā J. Binde paaugstināja kvalifikāciju Vācijā Augstāko menedžeru kursos, bet 1991. gadā - Stokholmas Starptautiskā Biznesa institūta kursos.

1992. gada janvārī pēc Latvijas - Zviedrijas - Somijas kopuzņēmuma  Latvijas Mobilais Telefons (LMT) nodibināšanas Juris Binde apstiprināts par šī uzņēmuma ģenerāldirektoru, no 2000. gada 4. maija viņš ir LMT prezidents. J. Binde ir ieguldījis lielu tehnisku un radošu darbu Latvijas Mobilā Telefona izaugsmē par vienu no spēcīgākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Par ieguldījumu mobilo sakaru attīstībā Latvijā 1993. gadā J. Binde apbalvots ar inženiera J. Lintera prēmiju un piemiņas medaļu, 1997. gadā viņš saņēma Satiksmes ministrijas Atzinības rakstu par lielo ieguldījumu sakaru nozares attīstībā. 1998. gada 19. novembrī J. Binde apbalvots ar LR Ministru kabineta Atzinības rakstu.

2001. gadā ievēlēts par Latvijas Telekomunikāciju kluba senioru.

J. Binde ir precējies, viņa sieva Valda ir ārste - pediatre, ģimenē aug divi dēli - Mārtiņš un Jānis, abi mācās.  J. Bindes vaļasprieks ir ūdenstūrisms, grāmatas, kuģu modeļu izgatavošana, galdniecības darbi ģimenes vajadzībām.